Welkom

Op 1 juli 2010 zijn de woningcorporaties Vestion Wonen, Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, Woningstichting St. Josef Weerselo en Dinkelborgh gefuseerd en is Mijande Wonen ontstaan. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, St. Joseph Weerselo en Dinkelborgh beschikten over actieve lokale huurdersorganisaties. De bestaande lokale huurdersorganisaties hebben al snel de wens uitgesproken om als één centrale huurdersorganisatie verder te gaan. In maart 2013 is een Centrale Huurdersraad opgericht, bestaande uit leden van de lokale huurdersorganisaties.