Archief

Nieuwe en actieve rol huurdersraad

In 2015 is de herziene woningwet in werking getreden en daarin is vastgelegd dat huurdersorganisaties als volwaardige partij aan tafel zitten bij het maken van prestatieafspraken.

Lees meer »

Huurdersraad weer in de klas

De nieuwe woningwet, die in 2015 is ingesteld, vergt meer kennis en inzet van de Huurdersraad. Samen met Mijande Wonen zit een afvaardiging van de Huurdersraad sinds de invoering van die wet als volwaardig gesprekspartner met de gemeenten Dinkelland en Twenterand aan tafel om de beleidsplannen te bespreken. Mijande Wonen biedt de Huurdersraad overigens alle gelegenheid voor  bijscholing.

Lees meer »

Samenwerkingsovereenkomst: nieuwe afspraken

Peter Zuithof, directeur van Woningcorporatie Mijande Wonen en Dick van der Linden, voorzitter van de Stichting Huurdersraad tekenden donderdag 15 juni jl. deze samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer »

Huurdersraad belangrijke schakel

Krachten bundelen.

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen is samengesteld uit afgevaardigden van dorpen en kernen in de gemeenten Twenterand en Dinkelland. De huurdersraad is een officieel overlegorgaan en bestaat uit huurders, potentiële huurders en andere betrokkenen. De huurdersraad is een belangrijke schakel tussen huurders en Mijande Wonen. Alle huurdersraadleden zijn vrijwilligers. De belangen van huurders staan in alles bij hen voorop.

Lees meer »

Huurders kunnen besparen op hun zorgverzekering

Huurdersvoordeel.nl is een initiatief van Stichting Nationaal Huurders Collectief en komt op voor de belangen van huurders op het gebied van zorg, welzijn en veilig wonen.

Een ziektekostenverzekering via Huurdersvoordeel.nl is gegarandeerd goedkoper en kan eenvoudig online worden afgesloten.

Lees meer »