Eenmalige huurverlaging, ook voor u?

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. Dit bepaalde de overheid. De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden wij bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch kan het zijn dat u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hieronder leest u er meer over.

 

Huurders die in 2019 al een lager inkomen hadden en een hogere huur hebben hierover al bericht van ons gehad. Als uw inkomen na 2019 gedaald is dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen en welke voorwaarden er zijn  om huurverlaging te kunnen krijgen.

 

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging?

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het inkomen en aan de huurprijs van uw woning. Het gaat om het gezamenlijk inkomen van alle mensen in uw huishouden, behalve het inkomen van kinderen tot 27 jaar. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. Het gaat over de netto huurprijs. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

 

 Uw huishouden Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens) Uw netto huur wordt verlaagd naar
1 persoon € 23.725 € 633,25
1 persoon, met AOW € 23.650 € 633,25
2 personen € 32.200 € 633,25
2 personen, tenminste 1 persoon met AOW € 32.075 € 633,25
3 of meer personen € 32.200 € 678,66
3 personen, ten minste 1 persoon met AOW € 32.075 € 678,66

 

Een voorbeeld

Uw huishouden bestaat uit 2 personen en u heeft samen een jaarinkomen van € 29.000. U heeft een netto huur van € 650,25. Wij verlagen dan uw maandelijkse huur met € 17 per maand naar € 633,25.

 

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

U kunt in aanmerking komen voor huurverlaging als het inkomen van uw huishouden onder de inkomensgrens valt en uw huur boven de genoemde huur in de bovenstaande tabel ligt. Om in aanmerking te kunnen komen voor huurverlaging is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is intussen niet weer gestegen boven de inkomensgrens.

Huurverlaging kunt u tot eind 2021 aanvragen.  Stuur ons een brief of email naar mail@mijande.nl of naar Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen. Op de website van De Woonbond staat een voorbeeldbrief die u hiervoor kunt gebruiken.

Om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, levert u uw inkomensgegevens bij ons in en geeft u de samenstelling van uw huishouden door. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U levert dan in: salarisstroken of uitkeringsoverzichten over de laatste 6 maanden of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook stuurt u een door u ondertekende brief met daarop het aantal mensen dat in uw woning woont en hun leeftijden.

 

Wat betekent dit voor de huurtoeslag?

Het kan dat u door een lagere huur minder huurtoeslag krijgt en/of met een lager inkomen juist meer huurtoeslag krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de belastingsdienst. Ook op de website van de Woonbond vindt u hierover informatie. Daaruit blijkt dat de huurverlaging eigenlijk altijd gunstig is voor de huurder.

 

Behandeling van uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag en alle benodigde gegevens binnen hebben. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. U bereikt ons maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 807 07 00. Vanwege de coronamaatregelen zijn onze kantoren gesloten en kunt u deze op dit moment niet bezoeken.

 


Laat een reactie achter