Huurdersraad belangrijke schakel

Krachten bundelen.

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen is samengesteld uit afgevaardigden van dorpen en kernen in de gemeenten Twenterand en Dinkelland. De huurdersraad is een officieel overlegorgaan en bestaat uit huurders, potentiële huurders en andere betrokkenen. De huurdersraad is een belangrijke schakel tussen huurders en Mijande Wonen. Alle huurdersraadleden zijn vrijwilligers. De belangen van huurders staan in alles bij hen voorop.

Belangen huurders behartigen.

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen behartigt de belangen van alle huurders uit het werkgebied van Mijande Wonen, wat betekent dat automatisch lid zijn. Binnen de Stichting Huurdersraad Mijande Wonen is onderling een Dagelijks Bestuur  (D.B.) gekozen dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaggeving, goede doorstroming van informatie en communicatie en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen.

Doelstelling.

De stichting Huurdersraad Mijande Wonen wil samen met de woningcorporatie het belang van klantinformatie benadrukken. En met klanten worden niet alleen de huurders bedoeld, maar ook de adspirant-huurders en woningzoekenden. Daarbij wordt alert ingespeeld op de kansen die de huidige sociale media zowel huurders als huurdersraad bieden om contact te leggen en informatie te verspreiden en te ontvangen. De belangen van (toekomstige) huurders van Mijande Wonen staan centraal. Daarnaast heeft de stichting Huurdersraad Mijande Wonen nog meer doelen voor ogen zoals:

  • Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders van Mijande Wonen.
  • Het in gezamenlijk overleg met alle mogelijke betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid in de woonomgeving.
  • Het informeren en/of adviseren van huurders over uiteenlopende zaken.

Kortom, samen sterk met Huurdersraad Mijande Wonen!


Laat een reactie achter