Huurdersraad weer in de klas

De nieuwe woningwet, die in 2015 is ingesteld, vergt meer kennis en inzet van de Huurdersraad. Samen met Mijande Wonen zit een afvaardiging van de Huurdersraad sinds de invoering van die wet als volwaardig gesprekspartner met de gemeenten Dinkelland en Twenterand aan tafel om de beleidsplannen te bespreken. Mijande Wonen biedt de Huurdersraad overigens alle gelegenheid voor  bijscholing.

Annemarieke Sandee, partner en senior adviseur bij Bureau Fraey, is ingeschakeld om de gemotiveerde huurdersraadleden de nodige kennis bij te brengen. Zij doet dit met veel enthousiasme en gedrevenheid. Zij doordringt de huurdersraadleden ervan hoe belangrijk het is om duidelijk te krijgen wat de Huurdersraad voor de huurders van Mijande Wonen wil betekenen en waar de Huurdersraad voor staat. Tevens maakt Annemarieke in begrijpbare taal duidelijk hoe de Huurdersraad een rol van betekenis kan spelen in het zogeheten driehoeksoverleg (met Mijande Wonen en beide gemeenten). Het vergt van alle huurdersraadleden de nodige inzet, huiswerk én tijd, maar het levert uiteindelijk wel een belangrijke bijdrage op aan hun aandeel in de uiteindelijke beleidsvorming. Uiteraard is het ook van groot belang voor de Huurdersraad om het naleven van de afspraken te bewaken.

Mede dankzij onder meer deze ondersteuning komt de Huurdersraad tijdens het overleg met Mijande Wonen en de gemeenten Dinkelland en Twenterand niet geheel onbeslagen ten ijs.


Laat een reactie achter