Klachten

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Mijande?

Stap 1

Ga het gesprek aan met de medewerker die betrokken is bij uw klacht. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan gaat u in gesprek met de leidinggevende van de medewerker / afdeling.

Stap 2

Komt u er samen niet uit, dan kunt u officieel een klacht indienen. Dit kunt u doen door een brief of een e-mail te sturen. Ook kunt u het klachtenformulier printen, invullen en opsturen naar Mijande Wonen. U kunt dit formulier via onderstaande button downloaden.

klachtenformulier

 

 

 

Mocht u er desondanks niet uitkomen, kunt u zich altijd nog richten tot de klachtencommissie woningcorporaties. Deze commissie is gevestigd in Hengelo. Voor informatie kunt u onderstaande button gebruiken.

Knipsel_1