Gemeente, Mijande Wonen en Huurdersraad ondertekenen woonbeleid

Veilig, prettig en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en buurten in Dinkelland en Twenterand

Huurdersraad Mijande Wonen, woningcorporatie Mijande Wonen en de gemeenten Dinkelland en gemeente Twenterand ondertekenen raamovereenkomst prestatieafspraken

 Huurdersraad Mijande Wonen en woningcorporatie Mijande Wonen hebben met de gemeente Dinkelland en met de gemeente Twenterand afspraken gemaakt over de invulling van het woonbeleid. Partijen zetten in op aantrekkelijke kernen met gevarieerde wijken met betaalbare, duurzame en voldoende beschikbare woningen. Deze afspraken helpen om de gezamenlijke missie waar te maken.

 

Gezamenlijke missie

De partijen hebben samen een missie opgesteld. Melanie Maatman directeur-bestuurder Mijande Wonen vertelt: ‘We staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en buurten. Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.’

In de raamovereenkomst prestatieafspraken staat wat partijen de komende jaren willen bereiken. Ook zijn er afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De afspraken uit de raamovereenkomst worden iedere twee jaar concreet gemaakt in een uitvoeringsagenda. Hierin omschrijven partijen hoe zij de doelen willen bereiken. De komende jaren zetten partijen vooral in op beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, woningkwaliteit & duurzaamheid en het sociaal domein. Denk hierbij aan voldoende, betaalbare en duurzame woningen en ook aan meer groenere tuinen en minder tegels. En bijvoorbeeld aan ondersteuning om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Meer informatie staat op de website van de beide gemeenten en Mijande Wonen.

‘We gaan voor het behouden en verbeteren van aantrekkelijke kernen met gevarieerde buurten waar iedereen kan wonen op een fijne plek. Een plek waar mensen aandacht hebben voor elkaar en voor hun omgeving,’ licht wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand toe.

Wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland vult aan: ‘een fijne en passende plek waar aandacht is voor elkaar en ook zeker voor mensen die in het alledaagse leven een steuntje in de rug nodig hebben. Een gemeente waar iedereen een thuis heeft, dat is waar we voor gaan.’

‘Als Huurdersraad vertegenwoordigen we de huurders in Twenterand en Dinkelland. Vanuit die rol denken, praten en doen we mee bij het maken van de afspraken. Heel interessant om aan mee te doen en zo de belangen van huurders te behartigen,’ licht Dick van der Linden namens de Huurdersraad Mijande Wonen toe.

‘In het bereiken van onze doelen werken we ook echt samen met de inwoners van Dinkelland en Twenterand. Door inwoners mee te laten praten, denken en beslissen kunnen we met elkaar onze missie waarmaken,’ licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder Mijande Wonen toe. ‘De flyer voor jongeren die we samen met jongeren maakten, is een goed voorbeeld van hoe we samen meer kunnen bereiken voor de inwoners van Dinkelland en Twenterand.’

 

 


Laat een reactie achter