Schulden en belastingdienst

Steeds meer huurders krijgen te maken met schulden. Zeker als het inkomen omlaag en de woonlasten omhoog gaan, lukt het veel mensen niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen.

De Woonbond hoort verhalen dat de Belastingdienst weinig geneigd is om mensen met zware schuldenproblematiek te helpen. Integendeel, de Belastingdienst heeft een strak invorderingsbeleid en respecteert zelfs niet altijd de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering waarop geen beslag mag worden gelegd.

Als u schulden heeft kan de schuldeiser de rechter vragen u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter dit toekent kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen om de schuld te innen. Overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst hebben geen uitspraak van de rechter nodig, maar kunnen met een dwangbevel zelf beslag leggen. Mensen moeten dan vaak zelf bij de Belastingdienst aankloppen om te zorgen dat rekening gehouden wordt met de beslagvrije voet. Als hier geen rekening mee gehouden wordt houden mensen te weinig over om van te leven en lopen de schulden nog verder op.

De Woonbond is op zoek naar voorbeelden van huurders die door een weinig meewerkende Belastingdienst (verder) in de problemen zijn geraakt met hun financiële situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een niet betaalde belastingaanslag of terugbetaling van te veel ontvangen (huur)toeslag. Heeft de Belastingdienst wel of geen begrip voor uw situatie getoond? Werd u een redelijke betalingsregeling aangeboden of was dat niet mogelijk? Met voorbeelden kunnen we aandacht vragen in de publiciteit, bij de Belastingdienst en de Tweede Kamer.


Laat een reactie achter