Volthe

Volthe

Voor de gemeentelijke herindeling van 2001 viel het buurtschap Volthe onder Weerselo. In het midden van de negende eeuw werd het buurtschap als Uuluht vermeld. In de vermelding stond dat er 43 boerderijen aan het klooster in Werden werden geschonken. In de omgeving van Volthe ligt het natuurgebied het Roderveld en de voormalige havezathe het Everlo. In Volthe wonen ruim 500 inwoners.