Zonnepanelen voor huurwoningen

Het plaatsen van zonnepanelen betekent een huurverhoging voor huurders. Deze huurverhoging is een fractie van de opbrengst van de panelen, huurders hoeven niet te investeren en kunnen direct profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen.

Daarnaast heeft de Huurdersraad Mijande Wonen in haar onderhandelingen met de directie en het management van Mijande Wonen een bedrag van €250.000,- bedongen om te investeren in energiebesparende maatregelen voor huurwoningen. De korting in de huurverhoging voor deelnemers aan dit project is hiervan een uitwerking.


Laat een reactie achter